PC – WORKING

-16%

PC gaming I3-GTX1660

12,800,000 10,800,000

VGA – Card Màn Hình

Màn Hình